Skip to content Skip to navigation

Юридичні повідомлення


Правила користування сайтом

Доступ до цього сайту («Сайт») означає прийняття наступних положень та умов. Такі умови можуть бути оновлені та/або змінені в будь-який час і на власний розсуд FCA Italy S.p.A. («FCA») без будь-якого повідомлення користувачів.

Доступ до Сайту та використання відповідного контенту

FCA не несе жодної відповідальності будь-якого характеру щодо доступу користувачів до Сайту або використання ними відповідного контенту.

Зміст сайту

Весь контент Сайту (новини, фотографії, відео, звуки, торгові марки, логотипи, доменні імена, прикладне програмне забезпечення, графічні макети, технічна документація та посібники тощо) та права, пов'язані з ним, захищені. Тому такий контент можна переглядати лише в особистих інформаційних цілях, будь-яке інше використання категорично заборонено без попередньої письмової згоди FCA.
Незважаючи на те, що при зборі та представленні інформації, що міститься на цьому Сайті, було вжито всіх необхідних заходів, не надається жодних гарантій щодо її точності, повноти, корисності або можливого використання користувачами, і FCA цим прямо відмовляється від будь-якої відповідальності за помилки, неточності або упущення, пов'язані з такими даними.
Деякі сторінки Сайту можуть містити інформацію, яка стосується майбутніх планів та намірів, які час від часу описуються з використанням таких термінів, як «очікувати», «оцінювати», «передбачати», «передбачати» та «планувати». Такі заяви за своєю природою не передбачають жодних зобов'язань з боку FCA, яка, відповідно, не бере на себе жодної відповідальності за їх виконання.

Інтелектуальна та промислова власність

Весь контент Сайту - включаючи торгові марки, згадані або відтворені на Сайті, дизайни та патенти, що стосуються продуктів, представлених на Сайті, - регулюється положеннями про авторське право та іншими чинними положеннями про захист інтелектуальної та промислової власності, і тому забороняється відтворювати, змінювати або використовувати їх, повністю або частково, без попередньої письмової згоди FCA або відповідних правовласників.

Продукти і ціни

Інформація та зображення, включаючи кольори продуктів, щодо обладнання, зовнішнього вигляду, продуктивності, розмірів і ваги, цін, споживання палива, експлуатаційних витрат тощо, пов’язані з продуктами, згаданими на Сайті, підлягають постійному оновленню та можуть ілюструвати аксесуари та обладнання за запитом, які не є частиною стандартного обладнання. Таким чином, ці дані слід розглядати як суто орієнтовні та сприйнятливі до можливих помилок, неточностей.
FCA може в будь-який час на власний розсуд вносити конструктивні або формальні зміни в автомобілі, зображені на Сайті, а також у відтінки кольорів або стандартне оснащення автомобіля.
Ціни, вказані на Сайті, не є обов'язковими, оскільки вони лише рекомендовані FCA для своєї дистриб'юторської мережі.
Для отримання актуальної та точної інформації про продукти та ціни на Сайті, FCA запрошує користувачів звертатися до своїх уповноважених відділень та дилерів.

Відповідальність

FCA не несе жодної відповідальності за інформацію та вказівки, що містяться на сторінках Сайту. Зокрема, вони не містять жодних неявних обіцянок або гарантій щодо складу, придатності для певної мети Продукції або непорушення Продукцією будь-яких законів або патентів. На Сайті можуть з'являтися певні посилання на інші сайти в Мережі. Таким чином, FCA не має жодного впливу на конфігурацію, наявність, доступність та зміст сторінок, на які є посилання на Сайті, і не гарантує актуальність, правильність, повноту або якість інформації, що міститься на них.
FCA не несе відповідальності за будь-які збитки, прямі або непрямі, включаючи упущену вигоду, що виникли в результаті використання або неможливості використання Сайту і його вмісту, або сайтів, пов'язаних з ним прямо або побічно, а також упущень або помилок.

Інтелектуальна власність третіх осіб

Цей веб-сайт управляється FCA. FCA поважає права інтелектуальної власності третіх осіб. Певні матеріали на Сайті можуть бути опубліковані та доступні на Сайті третіми особами без дозволу FCA. Політика FCA не дозволяє подальше розміщення матеріалів, які порушують права третіх осіб, а облікові записи користувачів, які порушують такі права, будуть видалені після повідомлення FCA про таке порушення.
Якщо користувач вважає, що будь-які матеріали на Сайті порушують його права, він повинен надіслати FCA повідомлення, яке містить таку інформацію:
i. визначення порушеного права або, у разі множинності порушень, перелік усіх виявлених порушень;
ii. ідентифікація матеріалів, що містяться на Сайті, які порушують вищезазначені права та які бажано видалити або відключити, разом із інформацією, що дозволяє FCA ідентифікувати об’єкт порушення;
iii. дані, необхідні для зв’язку з власником порушених прав, включаючи адресу, номер телефону та, якщо є, адресу електронної пошти;
iv. заява про те, що використання відповідного матеріалу не було дозволено правовласником(ами), його агентами чи законними представниками;
v. заяву про те, що інформація, надіслана в FCA, є точною та, з розумінням того, що у випадку спотворення інформації ви понесете кримінальне покарання, що ви уповноважені продовжувати дії від імені власника(-ів) права(-в), яке(-і) було(-и) порушене(-і);
vi. справжній або електронний підпис особи, уповноваженої діяти від імені власника порушеного(-их) права(-в)..

Зазначену вище примітку необхідно надіслати рекомендованим листом на наступну адресу:

FCA Italy S.p.A.
c.a. Fiat Digital Marketing
Corso Agnelli, 200
10135 Torino

Застосовне право та юрисдикція

Завжди без шкоди для будь-яких прав, якими користуються користувачі через різні національні або міжнародні правила, ці умови використання Сайту регулюються законодавством Італії та тлумачитимуться відповідно до нього (за винятком його правил про колізійні норми), зокрема будь-який спір щодо існування, дійсності та ефективності цих умов використання Сайту та будь-якої іншої угоди, яка на них посилається.
В рамках вищевикладеного, компетентним судом для розгляду будь-якого спору, що виникає у зв'язку з цими умовами використання Сайту, а також будь-якою іншою угодою, яка на них посилається, буде Суд міста Турин (Foro di Torino).