Skip to content Skip to navigation

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ


ЦІЛІ ТА СПОСОБИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані, надані зацікавленою особою («Дані»), будуть оброблятися з наступною метою
a) для надання запитуваної послуги («Послуга») на виконання договору між суб'єктом даних та FCA Italy S.p.A. («Компанія»)
b) щоб дозволити Компанії проводити опитування, спрямовані на поліпшення якості Послуги, що надається, в силу законного інтересу Компанії («Задоволеність клієнтів»).

Обробка Даних для кожної з вищезазначених цілей може здійснюватися в паперовому, автоматизованому або електронному вигляді.


НАСЛІДКИ МОЖЛИВОГО НЕНАДАННЯ ДАНИХ

Надання Даних не є обов'язковим. Однак ненадання даних, позначених як обов'язкові, унеможливить надання Послуги.
Однак ненадання решти Даних, не позначених як обов'язкові, зробить можливим надання Послуги.


ІНШІ СТОРОНИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБРОБЛЯТИ ДАНІ

Дані можуть оброблятися сторонами, які діють від імені Компанії та відповідно до конкретних договірних зобов'язань, в країнах ЄС або за межами ЄС.
Дані можуть бути передані третім особам для виконання юридичних зобов'язань, виконання розпоряджень державних органів або для реалізації права Компанії в суді.


ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЗА МЕЖІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ (ЄЕП)

В рамках договірних відносин Компанії Дані можуть передаватися за межі території Європейського економічного простору (ЄЕЗ), в тому числі шляхом включення їх до баз даних, якими керують сторонні компанії, що діють від імені Компанії. Управління базами даних та обробка Даних пов'язані з цілями, для яких вони були зібрані, і здійснюються у повній відповідності до чинного законодавства про захист даних.
Щоразу, коли Дані передаються за межі ЄЕЗ, Компанія вживатиме всіх належних і необхідних договірних заходів для забезпечення належного рівня захисту Даних, включаючи, серед іншого, угоди, засновані на стандартних договірних положеннях про передачу даних за межі ЄЕЗ, затверджених Європейською Комісією.


ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ОБРОБКУ І ЗАХИСТ ДАНИХ

Відповідальною особою є FCA Italy S.p.A., зареєстрована за адресою Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin.
Зацікавлена особа може зв'язатися з відділом організації захисту даних за адресою dpofca@stellantis.com.


ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

Дані, оброблені для надання Сервісу та для задоволення клієнтів, зберігатимуться Компанією протягом періоду, який буде вважатися суворо необхідним для досягнення цих цілей.
Крім того, Дані, які обробляються для надання Послуги, можуть зберігатися протягом більш тривалого періоду, щоб мати можливість врегулювати будь-які суперечки, пов’язані з наданням Послуги.


ПРАВА ЗАІНТЕРЕСОВАНОЇ СТОРОНИ

Заінтересована сторона має такі права:

  1. право доступу, тобто право отримати від Компанії підтвердження того, чи обробляються Дані, і якщо так, то отримати доступ до них;
  2. право на виправлення та видалення, тобто право на виправлення неточних Даних та/або інтеграцію неповних Даних або видалення Даних на законних підставах;
  3. право на обмеження обробки, тобто право вимагати призупинення обробки, якщо для цього є законні підстави;
  4. право на перенесення даних, тобто право на отримання Даних у структурованому, загальноприйнятому та зручному для читання форматі, а також право на передачу Даних іншому контролеру;
  5. право на заперечення, тобто право заперечувати проти обробки Даних за наявності законних підстав, включаючи обробку Даних для маркетингових цілей і профілювання, якщо такі є;
  6. право звернутися до компетентного органу з питань захисту даних у разі незаконної обробки Даних.Зацікавлена особа може скористатися вищезазначеними правами на сайті https://privacyportal.fcagroup.com.